กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

featured

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่เดอะฮอลล์ กรุงเทพฯ เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมเสวนา หัวข้อ “เมื่อพ่อต่อสู้กับโรค-ภัย เพื่อชีวิตใหม่ของครอบครัว” ซึ่งเป็นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ การต่อสู้และก้าวผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายของคนเป็นพ่อและลูก เป็นอุทธาหรณ์เตือนใจให้ใช้ชีวิตห่างไกลปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ และอุบัติเหตุ และเป็นพลังใจให้ครอบครัวที่ต้องต่อสู้ เพื่อชีวิตใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3oH6CTT

Shares:
QR Code :
QR Code