กิจกรรมอาชีวะโชว์พราวครั้งที่ 1

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟนเพจอาชีวะโชว์พราว


กิจกรรมอาชีวะโชว์พราวครั้งที่ 1 thaihealth


จัดกิจกรรมอาชีวะโชว์พราวครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ จัดทำโครงการ "อาชีวะโชว์พราว" ลงพื้นที่ 77 จังหวัด (ทั่วประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1. เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์และนักส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ในระดับอาชีวศึกษา บนเครือข่ายออนไลน์ ผ่าน FACEBOOK FANPAGE


2. สนับสนุนให้เด็กอาชีวะสร้างสรรค์สื่อน้ำดี เผยแพร่ในโลกออนไลน์


3. จุดประกายให้เด็กอาชีวะแสดงศักยภาพ โดยบูรณาการทักษะความรู้ความสามารถที่มี คิดและทำประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม


4. เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง


มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพย์ติด การใช้ความรุนแรง เรื่องเพศ และการเกิดโรค NCDs และทุกสถานศึกษาจะได้ร่วมประกวดการสร้าง FACEBOOK FANPAGE เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมครั้งแรกได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี


ภายในงานจะได้พบกับการโซนโชว์ของ (นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์) จากวิทยาลัย อาทิ กาญจนามหานคร วิทยาลัยกาญจนาหนอกจอก วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โซนโชว์กึ๋นแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ชำนาญการและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และ โซนโชว์เฮลท์ มุมเพื่อสุขภาพ (Health) ตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่เคารพ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกนี้ ในวันดังกล่าว


ติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK FANPAGE อาชีวะโชว์พราว

Shares:
QR Code :
QR Code