กิจกรรมสานสัมพันธ์ ก้าวต่อไปของ เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์”

featured

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” จัดกิจกรรม งาน สานสัมพันธ์ ก้าวต่อไปของเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/htoJLi

Shares:
QR Code :
QR Code