กิจกรรมวิ่งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 : NoNo Fun Run 2017

featured

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่สวนเบญจกิติ เครือข่ายทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดกิจกรรมวิ่งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 : NoNo Fun Run 2017 เพื่อปลุกกระแสสังคมในการให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z ให้หันมาวิ่งออกกำลังกาย ที่ช่วยให้ทุกชีวิตมีสุขภาพ และยังช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วย โดยมีนักวิ่งจากภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ทันตแพทย์ นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ กลุ่มผู้สูบที่เลิกสูบบุหรี่ และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/rCsMT8

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ