กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกภาคประชาชน

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกภาคประชาชน  thaihealth


แฟ้มภาพ


ภาครัฐจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกภาคประชาชน ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และในสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


นายสัตวแพทย์พรพิรุณ ชินสอน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุม ป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ว่า วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ถูกกำหนดให้จัดตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของ “หลุยส์ ปาสเตอร์” เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน เป็นรายแรกของโลก


งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ขณะที่สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยตั้งแต่ตั้นปีจนถึงปัจจุบัน ตรวจพบโรคในสัตว์จำนวน 1,296 ตัวอย่าง จากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 8,000 กว่าตัวอย่าง พบในสุนัขมากที่สุด รองลงมาเป็น โค แมว กระบือ แพะ แกะ ม้า กวาง สุกร ซึ่งตรวจพบในพื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแล้ว


อย่างไรก็ตามพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลง จากพื้นที่พบโรคทั้งหมด 54 จังหวัด 303 จุด ปัจจุบันเหลือเพียง 34 จุด ในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่งตรงกับเป้าหมายที่ต้องการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป


แนะนำให้ประชาชนดูแลตัวเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์เร่งประชาสัมพันธ์พร้อมควบคุมสัตว์พาหะนำโรค โดยตั้งเป้าเร่งรัดควบคุมโรคให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้


สำหรับกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกภาคประชาชน ในวันนี้ 28 กันยายน 2561 มีขึ้นระหว่างเวลา 08.30 น.- 15.00 น. ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า บูธให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Shares:
QR Code :
QR Code