กิจกรรมรณรงค์ แม่ให้ชีวิต บุหรี่ให้ความตาย 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่เพื่อแม่

featured

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ห้างโรบินสัน ศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวักนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมไทย (อสม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายแม่ 4 ภาค และมูลนิธิเพื่อนหญิง จัดกิจกรรมรณรงค์ “วาระแม่แห่งชาติ” เรื่อง แม่ให้ชีวิต บุหรี่ให้ความตาย 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่เพื่อแม่ โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DFa3gL

Shares:
QR Code :
QR Code