กิจกรรมรณรงค์ ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

ปิดเทอมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) น.ส.ศศิวิมล เสียงแจ้ว กรรมการผู้จัดการ Daywork และตัวแทนเด็ก เยาวชน เข้าพบนายกรัฐมนตรี รณรงค์กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=329917

Shares:
QR Code :
QR Code