เปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อปลอดภัย ดูแลเด็กเล็กครบวงจร สำหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์เปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” ชื่นชม ศธ.-สสส. ใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อปลอดภัย ดูแลเด็กเล็กครบวงจร สำหรับผู้ปกครอง ครู และผู้สนใจ พร้อมฝากทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning

                   เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์เปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ เข้าพบและนำเสนอรายละเอียดของเว็บไซต์

                   โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนอายุ 0-6 ปี เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนหลายด้าน ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัย เป็นเรื่องดีที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ปฐมวัยไทยแลนด์ ที่รวบรวมข้อมูลสุขภาวะเด็กปฐมวัย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้น่าสนใจ เพื่อให้มีคนเข้าไปใช้งาน พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้

                   ดร.สุเทพ กล่าวว่า เว็บไซต์ปฐมวัยไทยแลนด์ ecd.onec.go.th เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กับ สสส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเผยแพร่ผลการทำงานของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำเสนอข้อมูลออนไลน์ส่งตรงถึงครูและผู้ปกครอง ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัย การตั้งครรภ์ ทักษะความเป็นพ่อแม่ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลเด็กเล็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขพร้อมกับพัฒนาการที่สมวัย รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เห็นตรงกันกับผลการวิจัยทั่วโลกที่ย้ำถึง “การลงทุนดูแลเด็กปฐมวัย” มีความคุ้มค่าสูงสุดกว่าในวัยอื่นถึง 7 เท่า โดยสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. พร้อมสนับสนุนข้อมูลสถิติ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับทุกภาคส่วน

                   ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า สสส.ได้จัดทำแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมียุทธศาสตร์การทำงานที่หนุนเสริมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงเกิดการสานพลังกับ สกศ. ในการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน ทั้งการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนงานความร่วมมือสำคัญเร่งด่วน จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่สังคม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ที่ประชาชน โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และภาคีเครือข่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Shares:
QR Code :
QR Code