กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืชระบบอินทรีย์ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

featured

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2556 ที่ผ่านมา ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์จ.นครปฐม รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกับบริษัทสวนสามพราน จำกัด ซึ่ง สสส. ได้ สนับสนุนให้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์แบบบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันสามารถขยายองค์ความรู้และทำให้เกษตรกรที่สนใจเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ทำการอบรมเกษตรกรไปแล้ว 9 รุ่น หรือประมาณ 500 คนขั้นตอนต่อไปจะมีการเปิดเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาเกษตรกร เกษตรอินทรีย์สุขใจ www.sukjaiorganic.com เพื่อกระจายองค์ความรู้ในระดับกว้างมากขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/TLDzS1

Shares:
QR Code :
QR Code