กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ และเสวนาในโครงการ

featured

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน) เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ และเสวนาในโครงการ “Euro U-Know รู้ทัน…ไม่พนันบอล” โดย นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การจัดประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์รณรงค์หยุดพนันนฟุตบอล เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนสร้างสรรค์และผลิตสื่อรณรงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code