กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 1. โยคะสร้างสุข รับจำนวนรอบละ 15 ท่าน
  (วันพฤหัสบดีที่ 14, 21, 28 เวลา 17.00-18.30 น.)
  (วันเสาร์ที่ 9, 16, 23 เวลา 10.30-12.00 น.)
 2. book talk “ผอมได้ไม่ต้องอด”
  ร่วมพูดคุย เสวนากับหมอผิง ผู้เชียวชาญด้านผิวพรรณจากโรงพยาบาลสมิติเวช
  วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-15.30 น.
 3. healthy workshop “food hero ยอดอาหารต้านโรค”
  ร่วมพูดคุยและทำเวิร์คชอป กับพี่แววตา เอกชาวนา
  นักโภชนาการจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
  (รับจำนวน 25 ท่าน)
 4. กิจกรรม สวน สุข ศิลป์
  ร่วมสัมผัสบรรยากาศงานศิลป์ร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ความรัก”
  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 5. ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเคลื่อนที่ “สุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ”
  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้างซีคอน สแคว์ บางแค
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code