กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ Innovation Camp

InnovationCamp

เมื่อวันที่ 15-17 ก.ย. 2566 ที่ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ (Innovation Camp) การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ว่า หนึ่งในภารกิจของ สสส. คือ การสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพราะปัญหาสุขภาพทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม มีความซับซ้อนขึ้นทุกวัน ต้องใช้วิธีการความคิดกระบวนการใหม่ ๆ นวัตกรรมจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023 โดยกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ 20 ทีมสุดท้ายในกลุ่ม ม.ปลาย –ปวช. จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สานพลังสร้างสรรค์ ต่อยอดสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์นวัตกร ที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพผนวกแนวคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346592

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ