กิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ภายใต้โครงการวัดสร้างสุข

featured

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 56 ที่วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ได้จัดกิจกรรม การทำความสะอาดใหญ่ ภายใต้โครงการวัดสร้างสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ วัดสุทธิวราราม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเหล่าอาสาสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเขตสาทร และพนักงานบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์วัดให้น่าอยู่ ตามหลัก 5ส

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/partner/arti_partner/36035

Shares:
QR Code :
QR Code