กำหนดโทษ ผู้ใช้น้ำมันทอดซ้ำ

คณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศกำหนดโทษผู้ใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า เพื่อปกป้องประชาชนที่เกิดจากสารโพลาร์ ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง การีอุดตันของเส้นเลือดสมองและหัวใจ สารก่อมะเร็งในน้ำมันทอดซ้ำ อย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 347)พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ โดยผู้ผลิตหรือขายอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งมีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก ต้องได้รับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ อย.จะประสานงานหน่วยเคลื่อนที่ฯ ในส่วนภูมิภาค ตรวจสอบน้ำมันทอดซ้ำ พร้อมกับรณรงค์ให้ความรู้ ในการสังเกตและเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับการปรุงอาหาร

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ