กาฬสินธุ์รับมืออากาศเปลี่ยนแปลง

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


กาฬสินธุ์รับมืออากาศเปลี่ยนแปลง thaihealth


แฟ้มภาพ


กาฬสินธุ์ให้ความอบอุ่นชาวบ้านถิ่นทุรกันดารรับมืออากาศเปลี่ยนแปลง


จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการ ให้บริการตรวจสุขภาพ มอบผ้าห่มกันหนาว และทุนการศึกษาให้ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ฐานะยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ความอบอุ่นคลายหนาว ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการทุกหน่วยงานให้บริการ พร้อมมอบผ้าห่ม ถุงยังชีพ ทุนการศึกษา และพันธุ์ปลา โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก นายประดิษฐ์ สุบุตรดี นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชนให้การต้อนรับและร่วมโครงการ


นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน ซึ่งจัดหมุนเวียนในทุกตำบลทั้ง 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ โดยร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการต่างๆ ให้บริการประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ให้คำปรึกษา ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ความรู้ เช่น คลินิกเกษตร คลินิกแรงงาน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การจำหน่ายสินค้าโอทอป และบริการอื่น ๆ ขณะที่ในส่วนของหน่วยแพทย์ พอ.สว.นั้น ให้บริการด้านตรวจสุขภาพ เช่น วัดความดัน คัดกรองโรค ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ถอนฟัน รวมทั้งรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยเป็นการบริการฟรีถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก และความสัมพันธ์ใกล้ชิด ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนได้เป็นอย่างดี


ด้านนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยหน่วยงานราชการ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้บูรณาการ โดยร่วมลงพื้นที่ให้บริการ พร้อมมอบพันธุ์ปลาปล่อยเลี้ยงตามแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์และอาหารชุมชน มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน พื้นที่ทุรกันการ ห่างไกลสถานพยาบาล ให้เข้าถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง บรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน จากการจัดโครงการดังกล่าว จึงเป็นการสร้างความอบอุ่น และเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว รวมทั้งภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ