กาฬสินธุ์จัดโครงการ วิถีข้าว-วิถีชาวนาฯ

ชาวบ้านดอนแคน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการวิถีข้าว วิถีชาวนา วิถีสุขภาวะ เพื่อปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำนาแบบโบราณไม่ให้เลือนหายไป

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์เครือข่ายข้าวบ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้ร่วมกับ กศน.อำเภอฆ้องชัย ชาวบ้านดอนแคน และ สสส. ได้ร่วมกันจัดโครงการวิถีข้าว วิถีชาวนา วิถีสุขภาวะ เพื่อให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาแบบโบราณไม่ให้เลือนหายไป พร้อมนำเด็กในชุมชนลงพื้นที่เรียนรู้วิถีการทำนากับปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้การเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งก่อนเก็บเกี่ยวต้องทำการทาลานข้าวเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนำข้าวมากองรวมกัน โดยการทาลานต้องใช้มูลจากวัวควายเพราะจะทำให้พื้นเรียบและเสมอกันเวลาแห้ง

จากนั้นได้เรียนรู้การเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวเกี่ยวข้าวแทนเครื่องจักร เรียนรู้การมัดข้าว การหาบข้าว การวางล้อมข้าว การตีข้าว การกองข้าวคูณลาน และการขนข้าวขึ้นเล้า โดยถือเป็นวิธีการแบบสมัยโบราณ ซึ่งทุกวันนี้แทบไม่มีให้พบเห็นแล้ว ซึ่งทางเครือข่ายข้าวบ้านดอนแคนได้เล็งเห็นความสำคัญ และไม่อยากให้เด็กสมัยใหม่ลืมการทำนาแบบโบราณจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้พบเห็น เรียนรู้ และสามารถลองทำได้จริง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code