การ์ตูนนิสต์รุ่นใหญ่ ปะทะรุ่นใหม่

 

การ์ตูนนิสต์รุ่นใหญ่ ปะทะรุ่นใหม่

 

การ์ตูนิสต์รุ่นใหญ่ ปะทะรุ่นใหม่ ในงานเสวนาโครงการ “ชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก”     พร้อมแนะนำหนังสือการ์ตูน “น่าอ่าน” และให้แนวทางการจัดทำคู่มือชวนอ่านหนังสือการ์ตูน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเสวนากลุ่มนักเขียนการ์ตูน “เพราะการ์ตูนไม่ใช่แค่การ์ตูน แต่เป็นตั้งการ์ตูน” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งการเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก”     ที่หวังจะนำเนื้อหาจากการเสวนาจัดทำเป็นหนังสือคู่มือแนะนำการ์ตูน “น่าอ่าน” ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศไทย

งานนี้นำทัพโดยนักเขียนการ์ตูนรุ่นอาวุโสอย่างราช เลอสรวง และโอม รัชเวทย์  รวมทั้งยังมีนักเขียนการ์ตูนรุ่นกลางไปจนถึงรุ่นใหม่ อาทิทรงศีล ทิวสมบุญ ผู้เขียนถั่วงอกกับหัวไฟ  เดอะดวง  และนายสะอาด 2 นักเขียนดาวรุ่งของไทยที่คว้ารางวัลการ์ตูนนานาชาติที่ญี่ปุ่น ฯลฯ  โดยหนังสือการ์ตูนที่การ์ตูนิสต์หลายคนเห็นตรงกันว่าดี และน่าอ่านก็เช่น “ฮิโนโทริ วิหคเพลิง” ผลงานของปรมาจารย์การ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเท็ตสึกะ โอซามุ    “ก๊อง” การ์ตูนที่เล่าเรื่องด้วยภาพจนเข้าถึงคนอ่านได้ทุกเพศทุกวัย   หรืองานของอาดาจิ มิซึรุแทบทุกเรื่อง   เป็นต้น

นักการ์ตูนส่วนใหญ่ยังเสนอแนวทางการจัดทำคู่มือ/บรรณนิทัศน์ “ชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก” ด้วยว่าควรยึดแนวคิดของคำว่า “การ์ตูน” ที่มีความอ่านง่าย เน้นรูปภาพ   และใช้ภาษาเขียนอย่างสั้น กระชับเพื่อให้คู่มือออกมาน่าอ่านมากที่สุด   ซึ่งผลจากการเสวนาทั้งหมดจะนำไปเป็นแนวทางการจัดทำคู่มือ/บรรณนิทัศน์ “ชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก” ต่อไป

การเสวนากลุ่มนักเขียนการ์ตูนครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการคัดสรรหนังสือการ์ตูน “น่าอ่าน” เพราะยังมีการคัดสรรโดยการกลั่นกรองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการ์ตูน  การค้นคว้าหาข้อมูลหนังสือการ์ตูนที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ  การทำแบบสอบถามจากนักอ่านการ์ตูนทั่วไป   รวมทั้งการจัดเสวนาจากกลุ่มบรรณาธิการการ์ตูนและคอการ์ตูน     เพื่อให้ได้รายชื่อหนังสือการ์ตูนที่ “ชวนอ่าน” อย่างแท้จริง    โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนคัดสรรดังกล่าวในปลายปีนี้จะมีการรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือหรือบรรณนิทัศน์ “ชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก” เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนในต้นปี 2556ซึ่งถือเป็นการรวบรวม คัดสรร และนำหนังสือการ์ตูนที่น่าอ่านอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code