การแถลงข่าว เตือนภัยบุหรี่อิเล็กโทรนิกส์ เสี่ยงมะเร็ง

featured

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดแถลงข่าว “เตือนภัยบุหรี่อิเล็กโทรนิกส์ เสี่ยงมะเร็ง” จากสถานการณ์บริโภคยาสูบไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนอายุ 13-18 ปี 2,426 รายพบว่า มีการใช้ยาสูบไฟฟ้า 3 ประเภท คือ บุหรี่ไฟฟ้า บารากุไฟฟ้า และซิการ์ไฟฟ้า โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/pu9cX9

Shares:
QR Code :
QR Code