การแถลงข่าว “ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร สร้างความปลอดภัย ปีใหม่ 2559”

featured

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. แถลงข่าว “ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร สร้างความปลอดภัยปีใหม่ 2559” จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชน เพื่อร่วมผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย และหนุนเสริมมาตรการทางสังคม รณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/xNLuZa

Shares:
QR Code :
QR Code