การแถลงข่าวการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

featured

ภาพบรรยากาศ การแถลงข่าวการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) และกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code