การเลือกและใช้ครีมทากันแดด

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


การเลือกและใช้ครีมทากันแดด  thaihealth


แฟ้มภาพ


สิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันแสงแดด คือ การหลีกเลี่ยงแสงแดด แต่ในบางกรณี เราจำเป็นต้องโดนแสงแดด เราจึงควรรู้จักการเลือกใช้ครีมกันแดด ดังนี้


  1. พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับตนเอง โดยคำนึงถึงอาชีพ ลักษณะงาน กีฬา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้หรือเปล่า
  2. โดยทั่วไปยากันแดดควรมีค่าป้องกันแสงแดด (SPF) เท่ากับหรือมากกว่า 15
  3. ควรป้องกันทั้ง UVA และ UVB
  4. ไม่ควรใช้ยากันแดดที่มี น้ำหอม เพราะว่าน้ำหอมสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อย
  5. ควรทาหนากว่าทาครีมทั่วไปเล็กน้อย
  6. เมื่อมีเหงื่อหรือโดนน้ำควรทายากันแดดซ้ำ หรือใช้ยากันแดดที่สามารถกันน้ำได้

Shares:
QR Code :
QR Code