การเตรียมพร้อมก่อนน้ำท่วม

ที่มา : คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม


การเตรียมพร้อมก่อนน้ำท่วม thaihealth


แฟ้มภาพ


การเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ไม่ควรประมาทว่าจะไม่เกิดน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมมาก่อน หรือพื้นที่เสี่ยง ควรเตรียมพร้อม ดังนี้


1. ติดตามข่าวและสถานการณ์น้ำท่วมอย่างสม่ำเสมอ


2. เตรียมน้ำสะอาด อาหาร อาหารกระป๋อง ยาที่จำเป็นต่างๆ เช่น ยาลดไข้ ยาหยอดตา ยาใส่แผล ผงน้ำตาล เกลือแร่ ยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่สำรอง อุปกรณ์ชูชีพ ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย เทียนไข ไม้ขีดไฟ ถุงขยะ หรือ ถุงพลาสติกให้เพียงพอให้สามารถช่วยตนเองได้ 5 – 7 วัน


3. ศึกษาแผนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินของชุมชน สัญญาณต่างๆ การติดต่อ การเตือนภัยเส้นทางการอพยพ และสถานที่ตั้งที่พักฉุกเฉินหรือศูนย์อพยพ


4. เตรียมช่องทางติดต่อกับหน่วยงานในท้องถิ่น ชุมชน สำหรับความต้องการช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการ


5. หากมีสัตว์เลี้ยง ให้เตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลสัตว์ เช่น อาหาร พื้นที่สำหรับสัตว์รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจเกิดจากสัตว์สู่คน

Shares:
QR Code :
QR Code