การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัด

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัด thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อตรวจวินิจฉัยโรคแล้วปรากฏว่า คุณต้องเข้ารับการผ่าตัด คุณจะเตรียมตัวอย่างไรให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยดี ในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัด มีอยู่ 2 กรณี คือ


  1. การเตรียมตัวเพื่อไปผ่าตัดชนิดให้ยาชาเฉพาะที่ ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ
  2. การผ่าตัดชนิดที่ให้ยาระงับความรู้สึก ในกรณีนี้คนไข้จะหมดความรู้สึก แต่ขณะเดียวกันก็ยังหายใจได้ ซึ่งวิสัญญีแพทย์จะให้การดูแลคนไข้ขณะที่ศัลยแพทย์ให้การผ่าตัด


สำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัดนั้น มีดังนี้


  1. ก่อนที่แพทย์จะนัดคุณมาผ่าตัด แพทย์จะต้องให้คุณไปตรวจเลือดดูความพร้อมของร่างกาย และเอกซเรย์ก่อน
  2. แพทย์จะบอกให้คุณงดน้ำ งดอาหารมาล่วงหน้า การงดน้ำ งดอาหาร จะต้องงดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนวันที่ทำการผ่าตัด จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้คนไข้ปลอดภัย การงดน้ำงดอาหารมีความสำคัญมากต่อชีวิตคนไข้ เพราะว่าถ้ากระเพาะอาหารไม่ว่างแล้ว อาจมีการสำลักหรืออาเจียน ซึ่งเศษอาหารอาจจะเข้าไปอุดทางเดินหายใจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นคนไข้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  3. สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ คือ คุณต้องเตรียมเงินมาเพื่อเสียค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าห้องพัก และอื่นๆ อีกจิปาถะ
  4. ญาติมีความสำคัญมาก คุณควรจะพาญาติมาด้วยเพื่อสะดวกในการดูแลขณะที่อยู่โรงพยาบาล และเพื่อที่จะนำคุณกลับไปบ้าน
  5. ใบเซ็นอนุญาตผ่าตัด ทางโรงพยาบาลจะกำหนดไว้ว่าผู้ที่บรรลุนิติภาวะอาจจะอายุประมาณ 15 ปี หรือ 20 ปี จึงถือว่า บรรลุนิติภาวะ ซึ่งก็แล้วแต่กฎของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน คนไข้ที่บรรลุนิติภาวะสามารถเซ็นอนุญาตผ่าตัดให้กับตัวเองได้ ส่วนคนไข้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางโรงพยาบาลก็จะให้ผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่ หรือญาติผู้ให้การดูแลอุปถัมป์เป็นผู้เซ็นอนุญาตให้
  6. ของมีค่าต่างๆ ควรจะเก็บไว้ที่บ้าน ไม่ควรนำมาฝากไว้ที่โรงพยาบาล คนไข้บางคนนำติดตัวมามากมาย ซึ่งเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างมากที่จะต้องคอยดูแลไม่ให้ข้าวของของคนไข้สูญหาย
  7. ฟันปลอม คนไข้บางคนใส่ฟันปลอม เจ้าหน้าที่จะแนะนำว่า ควรถอดฟันปลอมทุกครั้งก่อนเข้าห้องผ่าตัด คุณควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะว่าบางครั้งเวลาที่คุณหลับฟันปลอมอาจจะหลุด หรือไม่สะดวกที่แพทย์จะให้การรักษา
  8. ควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบว่า คุณเคยแพ้ยาอะไรมาบ้าง เช่น ยาชา ยาต่างๆ ที่คุณเคยกินแล้วแพ้ และมีอาการอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อแพทย์จะได้ไม่ให้ยาชนิดนั้นซ้ำอีก ในกรณีที่ต้องให้การรักษาในครั้งต่อไป


ก่อนที่คุณจะออกจากบ้านเพื่อมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล คุณควรคำนึงถึงบัตรประชาชน บัตรคนไข้ ใบนัดตรวจ และสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับคำแนะนำของแพทย์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อผลดีแก่ตัวคุณเอง และควรมาให้ตรงตามเวลานัด โดยออกจากบ้านแต่เช้าๆ เผื่อมีปัญหาจะได้มีเวลาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที

Shares:
QR Code :
QR Code