การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ

featured

ภาพบรรยากาศงาน ประชุมวิชาการเชิงนโยบาย เรื่อง การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ (Healthy Prison Journey) จัดโดย สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2PRmgdy

Shares:
QR Code :
QR Code