การเกิดขึ้นของแม่อาสากลุ่มนมแม่ จ.จันทบุรี

ที่มา : หนังสือ 162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน 


การเกิดขึ้นของแม่อาสากลุ่มนมแม่ จ.จันทบุรี thaihealth


แม่อาสากลุ่มนมแม่ จ. จันบุรี เริ่มต้นขึ้นจาก้าวเล็กๆ ของชุมนในกองทัพ โดย คุณวาสนา งามการ พยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งรับผิดชอบโครงการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอดในพื้นที่กองทัพทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน จากก้าวแรกของการเยี่ยมบ้านจึงนำมาสู่การิเริ่มกลุ่มนมแม่ในพื้นที่ค่ายตากสินในปี 2546 กระทั่งเกิดเป็นแม่อาสากลุ่มนมแม่ จ.จันทบุรีในปี 2547


การติดอาวุธความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่า "ทำไมวันนี้ต้องนมแม่" คือ เบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มแม่อาสาจันทบุรี นอกเหนือจากประสบการณ์ตรงของการเป็นแม่แล้ว การได้พัฒนาความรู้ ฝึกปรือวิทยายุทธ์ออกไปช่วยเหลือแม่รายอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ช่วยติดอาวุธให้กลุ่มแม่อาสาจันทบุรีเกิดความเข้มแข็ง จนเครือข่ายกลุ่มนมแม่เพิ่มถึง 15 ชมรม ในแต่ละพื้นที่ที่มีกลุ่มแม่อาสาดำเนินงาน มีอัตราการให้นมแม่สำเร็จมากกว่าร้อยละ 50 


พลังของกลุ่มอาสานมแม่จันทบุรี ไม่ได้มีเฉพาะแม่อาสา แต่ยังมีพลังของพ่ออาสา อย่างเรือเอกวิทยา งามการ, เรือตรีวิสัย พิณธารทอง และจ่าเอกพีระพงษ์ ปทุมมาศ ทหารเรือพื้นที่ค่ายตากสิน ในฐานะพ่อที่รู้ชัดว่านมแม่ดีที่สุด ขึงเลือกที่จะพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาคนตั้งแต่แรกเกิด บรรดาพ่อแม่อาสาที่ทำงานด้วยใจเหล่านี้ จึงนับเป็นแชมป์เปี้ยนนมแม่ภาคประชาชนที่อุทิศตัวเพื่อประเทศชาติ เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ "การสร้างคน สร้างชาติจากวัยแรกเริ่มของชีวิต" 

Shares:
QR Code :
QR Code