การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2560

การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2560
ในความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสาธารณสุข โดยการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับพระราชทานรางวัล 5 ประเภท ได้แก่
1. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร
2. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ
3. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ
4. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน
5. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน
สำหรับปี 2560 คณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ได้กำหนดแผนการดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2560

ในความร่วมมือของมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสาธารณสุข โดยการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับพระราชทานรางวัล 5 ประเภท ได้แก่

  1. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร
  2. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ
  3. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ
  4. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน
  5. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ได้กำหนดแผนการดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.pi.ac.th/news/833

ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ