การขยายระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสส.

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา หน้า 1

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา หน้า2

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา หน้า3

Shares:
QR Code :
QR Code