การระงับอัคคีภัย

ที่มา : คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย


การระงับอัคคีภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


อัคคีภัย หรือ ไฟไหม้ นับว่าเป็นภัยใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งที่หากเกิดขึ้นแล้วนั้น สามารถสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากเรารู้วิธีระงับอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้นั้น ก็อาจผ่อนหนักให้เป็นเบาได้


การระงับอัคคีภัย


1.การกำจัดเชื้อเพลิง  การเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงออกจากกองเพลิง, การตัดทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง,การแยกวัสดุติดไฟออกเพื่อสะดวกในการดับ


2.การกำจัดออกซิเจน  การลดปริมาณของออกซิเจนในอากาศให้น้อยลง เช่น การฉีดน้ำ หรือสารปกคลุมอื่นๆ เพื่อไปคลุมบริเวณเพลิงไหม้ ทำให้จำนวนออกซิเจนในอากาศมีปริมาณต่ำลง จนไม่เกิดการลุกไหม้


3.การลดอุณหภูมิ การลดความร้อนของวัสดุที่ไหม้ไฟให้ต่ำลง  จนไม่สามารถที่จะถูกไหม้ต่อไปได้  โดยปกติทั่วไปใช้น้ำเป็นตัวลดอุณหภูมิของวัสดุที่ไหม้ไฟ เพราะหาง่าย สะดวก มีค่าใช้จ่ายไม่สูง


ข้อควรระวัง


1.การกำจัดอากาศ  ในห้องทึบ หรือที่แคบ อาจจะขาดอากาศหายใจได้  ซึ่งผู้ดับเพลิงจะต้องระมัดระวังมาก


2.การใช้น้ำอาจเป็นสื่อไฟฟ้า เมื่อน้ำรวมกับสารเคมีบางชนิด เช่น โลหะโซเดียม, โลหะแมกนีเซียม, โพแทสเซียม จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code