การป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง

ที่มา : หนังสือบ้านปลอดบุหรี่


การป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง thaihealth


แฟ้มภาพ


บุหรี่มีสารเคมีหลายร้อยชนิด เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด โดยมีสารก่อมะเร็งกว่า70 ชนิด ซึ่งมีพิษอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงคนใกล้ชิดที่ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง


การป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง


1.ทำให้ที่ทำงาน บ้านและรถปลอดบุหรี่


2.ขอร้องให้คนอย่าสูบบุหรี่ใกล้คุณ และลูกหลานคุณ


3.เรียกร้องให้สถานเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนของลูกคุณเป็นที่ปลอดบุหรี่


4.เลือกใช้ภัตตาคาร  ร้านอาหาร  และสถานที่สาธารณะที่ปลอดบุหรี่


5.สอนลูกหลานให้หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง


6.หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง ถ้าคุณหรือลูกคุณมีโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือหากคุณตั้งครรภ์


 

Shares:
QR Code :
QR Code