การประปานครหลวงแจ้งน้ำประปาไม่ไหล

ที่มา:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


การประปานครหลวงแจ้งน้ำประปาไม่ไหล thaihealth


แฟ้มภาพ


การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการตัดบรรจบท่อขนาด 100 มิลลิเมตร บริเวณคลองสี่ศอก ถนนเทพารักษ์ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น.


          นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง (กปน.) ว่าจะดำเนินการตัดบรรจบท่อขนาด 100 มิลลิเมตร บริเวณคลองสี่ศอก ถนนเทพารักษ์ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น. โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังต่อไปนี้ ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่คลองสี่ศอก ถึงบริษัทไทยอกริฟู้ดส์


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย หากประสบปัญหาข้อขัดข้องประการใดกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง และขออภัยหากท่านได้รับความไม่สะดวก

Shares:
QR Code :
QR Code