การประชุมวิชาการ "มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2560"

featured

การประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2560” บรรยายพิเศษ “การสนับสนุนนโยบาย สสส. สู่การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการแถลงข่าว เปิดชมรม นักฟุตบอลปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code