การประชุมวิชาการ กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ

featured

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการ เรื่อง “กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายร่วมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/3vXn3X

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ