การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียนฯ

featured

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย ควบคู่กับการฉลองครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/D64BKf

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ