การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

featured

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการแถลงข่าว โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการแผนกโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ภายในงานจัดแสดงบูธนิทรรศการ จากองค์และภาคีเครือข่ายให้เยี่ยมชม การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/jafoL2

Shares:
QR Code :
QR Code