การประชุมลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะและการพัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบ

featured

ภาพบรรยากาศ การประชุมลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะและการพัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบภายใต้นโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัดของรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Shares:
QR Code :
QR Code