การประชุมนานาชาติ “เร่งรัดให้เอเชียปลอดภัยจากแร่ใยหิน”หลักฐานทางสังคมและหลักฐานทางวิชาการระดับโลก

featured

บรรยากาศ การประชุมนานาชาติ “เร่งรัดให้เอเชียปลอดภัยจากแร่ใยหิน”หลักฐานทางสังคมและหลักฐานทางวิชาการระดับโลก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเอเชีย จัดโดย จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายวิชาการ องค์กรแรงงาน และองค์กรผู้บริโภค

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1wx3xZ5

Shares:
QR Code :
QR Code