การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้

ที่มา : หนังสือการปฐมพยาบาลทางใจ..คุณก็ช่วยคนอื่นได้


การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งที่เป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยจากการกระทำของมนุษย์นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทุกเหตุการณ์ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤต การปฐมพยาบาลทางใจจะช่วยให้ผู้ที่ประสบภัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดือดร้อนกับทุกข์ทางใจได้รับการดูแลทางจิตใจ และยังเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตต่อไป 


มาดูกัน 8 ข้อ การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต


1. พูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ให้เกียรติ โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว


2. ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบรู้สึกปลอดภัย เชื่อมั่น เกิดความสะดวก ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น หาสถานที่ ปลอดภัย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย


3. ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอารมณ์สงบและผ่อนคลายขึ้น เช่น ผู้ได้รับผลกระทบร้องไห้ ผู้ช่วยเหลือต้องส่งกระดาษทิชชูให้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและรู้สึกผ่อนคลาย


4. ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกความต้องการเร่งด่วนได้ เช่น "ทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ แต่เรามาคิดกันก่อนว่า เรื่องไหนสำคัญที่สุดและช่วยกันวางแผน"


5. ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเท่าที่ปฏิบัติได้


6. ช่วยประสานติดต่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน เช่น "มีใครที่ต้องการให้ติดต่อไหม เดี๋ยวเราประสานให้เลยค่ะ"


7. ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความเข้มแข็ง เช่น "ที่ผ่านมาเวลาที่คุณมีเรื่องไม่สบายใจ คุณมีวิธีการจัดการอย่างไร"


8. ช่วยประสานให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยบริการอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ องค์การบริหารส่วนตำบล/ โรงพยาบาล/ สำงานงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Shares:
QR Code :
QR Code