การตรวจสุขภาพในวัยสูงอายุ

ที่มา : ชุดความรู้ การพัฒนาเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


การตรวจสุขภาพในวัยสูงอายุ thaihealth


การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเสมือนขั้นตอนการตรวจสอบว่า ปัจจุบันสุขภาพของผู้สูงอายุยังดีอยู่หรือไม่และมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่ เพื่อจะได้ป้องกันหรือรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการตรวจสุขภาพประจาปีนั้นควรได้รับการตรวจเท่าที่จำเป็น


การเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ


– ควรทำตัวปกติก่อนตรวจ ไม่ควรควบคุมตัวเองเพื่อให้ผลตรวจออกมาดี ไม่ควรกังวล หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการตรวจ


– หากต้องเจาะเลือดควรงดอาหารก่อนการตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่หากตรวจไขมันในเลือดควรงดอาหาร 12 ชั่วโมง (แต่ถ้าไม่ได้รับการตรวจไขมันหรือน้ำตาลก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร) โดยเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ควรออกกำลังกายก่อนการเจาะเลือดเพราะมีผลต่อการตรวจเลือด

Shares:
QR Code :
QR Code