การจัดงานแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 58

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


การจัดงานแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 58 thaihealth


จังหวัดสุรินทร์ แถลงข่าวการจัดงานแสดงช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 58 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วิถีวิถีคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป


จังหวัดสุรินทร์ จัดงานแสดงช้างครั้งแรกในปี 2503 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2504 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้การจัดงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ เป็นงานประจำปีของชาติไทย ตามข้อเสนอขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2561 นี้ จังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีการจัดงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์


วันนี้ (8 พ.ย. 61) จังหวัดสุรินทร์ โดย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแสดงช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 58 พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ กองทุน สสส. และรองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ ณ โครงการคชอาณาจักร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่ว่า “ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยการแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ที่ยังคงรักษาความโดดเด่นทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของชาวเขมร กูย และลาว มีการผสมผสานการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในฉากการแสดงช้าง เพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวสุรินทร์ โดยมีองก์แสดง จำนวน 9 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 ครัวอพยพจากมหิธรปุระสู่พระนคร องก์ที่ 2 รอยอารยธรรมล้านช้าง องก์ที่ 3 กูยอาเจียง คนเลี้ยงช้าง องก์ที่ 4 กำเนิดหัวเมืองเขมรป่าดง องก์ที่ 5 กองทัพช้างประทายสามันต์ (ทะเลช้าง) องก์ที่ 6 ครัวอพยพจากประทานเพชร องก์ที่ 7 การละเล่นของช้าง องก์ที่ 8 มหายุทธหัตถีแห่งอุษาคเนย์ และองก์ที่ 9 ใต้ร่มพระบารมีจักรีย์วงศ์


การจัดงานแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 58 thaihealth


นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน ชมซ้อมใหญ่งานแสดงช้าง การประกวดรถอาหารช้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง งานแห่ช้างเข้าเมือง ส่วนงานแสดง แสง สี เสียง (ภาคค่ำ) ณ ปราสาทศีขรภูมิ กำหนดจัดวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน และจัดงานแสดงจังหวัดช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 58 ในวันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายน


จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญมาเที่ยวงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงความอลังการกับงานต้อนรับ และเลี้ยงอาหารช้างยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code