‘การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน’

ที่มา : แฟนเพจ Spark U อีสานบ้านเฮา


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Spark U อีสานบ้านเฮา


‘การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน’  thaihealth


 


หนึ่งเสียงสะท้อนในงานเสวนา ‘การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน’ ในงานมหกรรมปลุกใจเมืองอีสาน 28-29 พฤศจิกายน 2561


"สังคมเราต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเพราะในตอนนี้ชุมชนเริ่มซื้อน้ำกิน น้ำขวด โดยไม่ได้กินน้ำฝน ซึ่งจริง ๆ แล้ว หน่วยงานต้องช่วยรับรองว่าสามารถที่จะกินได้ ในสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มันเปลี่ยนคือ ความสำนึกภายใต้ของปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ตระหนักถึงปัญหา ซึ่งคิดว่ามันน่าจะดีที่จะมีพี่เลี้ยงหรือผู้ที่ให้คำแนะนำปัญญาชนในท้องถิ่น ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาระบบสิ่งแวดล้อมบ้านเรา คือการส่งเสริมสุขภาพ และ การดูแลรักษา หลายภาคส่วนต้องตระหนักในความคิด ในภาคอุตสาหกรรมอาจจะที่จะจัดการกับปัญหาแต่ระดับชุมชนนั้นอาจจะง่ายกว่า ในส่วนขององค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องสร้างกระบวนการและให้ชุมชนได้ตระหนัก ไม่ใช่เพียงแค่กระแสชั่วคราวและให้ต่อเนื่อง" ปรียานุช ป้องภัย เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน กล่าวในงานเสวนา การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ในงานมหกรรมปลุกใจเมืองอีสาน 28-29 พฤศจิกายน 2561

Shares:
QR Code :
QR Code