การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง จ.พิษณุโลก

featured

เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นที่ตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี อบต.ในเขตภาคเหนือ 62 ตำบลเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/PTZImz

Shares:
QR Code :
QR Code