การขับเคลื่อนประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศรีสะเกษ)

การทำงานภายใต้ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยหน่วยจัดการจังหวัด Flagship ศรีสะเกษ

เริ่มต้นจากพื้นที่ทำงานในระดับตำบล ขยายไปสู่อำเภอ และเชื่อมโยงไปจนถึงนโยบายระดับจังหวัด ถือเป็นการทำงานอีกหนึ่งต้นแบบที่ควรนำมาศึกษา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ