กองร้อยน้ำหวาน ช่วยชุมชนลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

กองร้อยน้ำหวาน

วันที่ 16 พ.ย. 2565 พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒน์ พูราษฏร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพนทอง และน.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด อาสา “กองร้อยน้ำหวาน” จราจรหญิงเคาะประตูเตือนถึงบ้าน พร้อมกระเป๋าวิเศษช่วยลดอุบัติเหตุ ภายใต้โครงการขยายผลสร้างความรู้สู่ชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสายรอง โดยเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุจราจร (กองร้อยอาสาจราจร) ตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ กล่าวว่า กองร้อยน้ำหวาน มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีจนมีศักยภาพดูแลคนในชุมชนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ด้วยความสามารถของสตรีที่มีระเบียบวินัย ขยันอดทน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=316516

Shares:
QR Code :
QR Code