กสร.พัฒนาแรงงานนอกระบบ

ที่มา :  มติชน


กสร.พัฒนาแรงงานนอกระบบ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้าง พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงแรงงานเน้นส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ซึ่งปัจจุบันมี 20.8 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี กสร.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มทำวิกผม ทำพรมเช็ดเท้า เสื่อ ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และวันที่ 28 ตุลาคม กสร.จะเข้าไปเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย การป้องกันอันตรายและโรคจากการทำงาน การสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้าง พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดอื่นๆ และพื้นที่ใกล้เคียงอีกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ