(กสธฉ.) การดูแลสุขภาพจาก “ฝุ่นพิษ”PM 2.5

ที่มา:  งานวิเคราะห์และสื่อสารความเสี่ยง กองสาธารณสุขฉุกเฉิน    


     (กสธฉ.) การดูแลสุขภาพจาก “ฝุ่นพิษ”PM 2.5  thaihealth


แฟ้มภาพ


        จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกินมาตรฐาน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และปอดต่างๆ


นายแพทย์วิทูรย์  อนันกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กล่าวว่า จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกินมาตรฐาน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดเสื่อม มีอาการหอบหืด และทำให้หลอดลมอักเสบ จึงแนะนำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูแลสุขภาพตนเองจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 โดยปฏิบัติดังนี้


1. ติดตามข่าวสารฝุ่นละอองจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม-แดง)


2. ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 95% (ชนิด N 95) ให้ถูกวิธี ขณะอยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองหนาแน่น


3. หมั่นสังเกตอาการทางสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด


4. ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำเด็ดขาด


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ