กลุ่มแม่บ้านเย็บหน้ากากแก้ปัญหาขาดตลาด

 กลุ่มแม่บ้านเย็บหน้ากากแก้ปัญหาขาดตลาด

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดงบอุดหนุนกลุ่มอาชีพตัดเย็บหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด หลังประชาชนต้องการใช้ป้องกันไข้หวัด2009

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (23 ก.ค.) ว่า นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และนายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.หนองคาย ได้นำคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของ อบจ.หนองคาย ออกตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยของกลุ่มชาวบ้าน 3 แห่ง

 

          โดยเริ่มที่กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาเหลาทอง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย และกลุ่มแม่บ้านกุดบง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ อบจ.หนองคาย ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย และกลุ่มตัดเย็บเหล่านี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ ทั้ง 3 กลุ่มมีสมาชิกตัดเย็บประมาณ 70 คน เฉลี่ยคนละ 300 ผืนต่อวัน หรือประมาณการทั้งหมดผลิตได้วันละ 2,100 ผืนต่อวัน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดในขณะนี้ได้

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ได้หน้ากากอนามัยจากฝีมือการผลิตของกลุ่มอาชีพและได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดแล้ว อบจ.หนองคาย จะร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พิจารณานำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะตามโรงเรียน โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า และชุมชนหนาแน่น รวมถึงหากพบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่ใด ก็จะทำการกำหนดพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถควบคุมได้ นำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

Update 23-07-52

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ