กลุ่มวัยทีนสอนเด็กรู้ทันสื่อผุดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน

 

กลุ่มสื่อใสวัยทีน ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัอุบลราชธานีสานต่อโครงการละครเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ

รู้ทันสื่อ

น.ส.อรทัย ครั้งพิบูล ผู้ประสานงานกลุ่มสื่อใสวัยทีน กล่าวว่า กลุ่มสื่อใสวัยทีน ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัอุบลราชธานีสานต่อโครงการละครเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ 1 ที่ถือเป็นการเปิดมิติการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเด็กกลุ่มเสี่ยงในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต จะได้ไม่กลับไปทำผิดซ้ำสอง ทำให้แหล่งทุนสำคัญอย่างแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนก้อนใหม่มาให้ เพื่อเดินหน้าโครงการในซีซั่น 2

ปีนี้ทางกลุ่มจะเข้ามาจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นกิจกรรมในรูปแบบค่าย 3 วันเต็ม กิจกรรมครั้งนี้จะเน้นไปที่การสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งการเรียนรู้ตนเอง คนรอบข้าง และสังคม จะเป็นส่วนสำคัญเมื่อพวกเขากลับออกไปสู่สังคมจะได้ปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม และปีนี้ต้องการพัฒนาเป็นชุดความรู้เอาไว้ให้สถานพินิจฯ นำไปใช้ดำเนินกิจกรรมกับเด็กรุ่นต่อไป เพระบางครั้งกลุ่มสื่อใสวัยทีนอาจจะไม่ได้เข้ามาจัดกิจกรรม

ด้าน นายสุชัย เจริญมุขยนันท ประธานศูนย์ประสานงานสื่อสร้างวสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อที่เด็กและเยาวชนสมัยนี้จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอันตรายจากสื่อบางประเภทที่จ้องหากินด้วยการใช้สื่อหลอกล่อให้หลงเชื่อ หลอกให้จ่ายเงิน ฉะนั้นไม่ว่าเด็กที่อยู่ทั้งข้างนอกและในสถานพินิจ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ

สำหรับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของอีกหลายองค์กร เช่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราธานี สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา:หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code