กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ สู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม

องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย  ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ระบุกลุ่ม LGBTI ในไทยยังอยู่ในช่วงการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม


กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ สู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม thaihealth


ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี ปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตระหนักถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในประเทศไทย ในการปกป้องสิทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ  หรือ LGBTI


โดยระบุว่า  ช่วงเวลาที่ผ่านมา  มีความก้าวหน้าในประเด็นต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  เช่น ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และขณะนี้กำลังมีการอภิปราย  เรื่องการประกาศและให้การรับรองกลุ่ม LGBTI ในรัฐธรรมนูญ และไทยยังมีโอกาสที่เป็นผู้นำในเอเชีย เรื่องส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการแต่งงานของกลุ่ม LGBTI  


ขณะเดียวกัน พวกเขาจำนวนมากยังเผชิญกับการตีตราจากสังคม ถูกเลือกปฎิบัติในโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และครอบครัว  องค์การสหประชาชาติ จึงขอยืนเคียงข้างคนไทยที่พยายามจะต่อสู้  เพื่อยุติความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะมีอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศแบบใด


 


 


ที่มา: www.voicetv.co.th

Shares:
QR Code :
QR Code