กลอยในฤดูฝนมีความเป็นพิษสูง ไม่ควรรับประทาน

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด


 กลอยในฤดูฝนมีความเป็นพิษสูง ไม่ควรรับประทาน thaihealth


เเฟ้มภาพ


ผวจ.ขอนแก่น เตือนกินกลอยอันตรายถึงชีวิต หลังจากมีผู้ป่วย 9 ราย เกิดอาการใจสั่น คลื่นไส้ หายใจลำบาก โชคดีมาโรงพยาบาลรักษาทันจนปลอดภัย


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เผยว่า สำนักงานสาธารณสุข อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น รายงานสถานการณ์การเกิดอาหารเป็นพิษจากการรับประทานกลอย ซึ่งมีผู้ป่วยมารักษาพยาบาลที่ รพ.มัญจาคีรี ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 2563 จำนวน 8 ราย เพราะเกิดอาการใจสั่น วิงเวียน คันบริเวณคอ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และรู้สึกหายใจอึดอัดคล้ายจะเป็นลม


โดยเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 4 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน ปัจจุบันรักษาหายแล้ว มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านนาข่า หมู่ 13 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี โดยเริ่มรับประทานกลอยเวลาประมาณ 10.18 น. ซึ่งผู้ป่วยมีอาการวิงเวียน อาเจียน อ่อนเพลีย หลังจากรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกลอยที่ปรุงเอง ซึ่งซื้อมาจากร้านค้าในหมู่บ้านปัจจุบันรักษาหายแล้ว


นอกจากนี้ วันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจากการรับประทานกลอยเป็นส่วนผสมของอาหารมีภูมิลำเนาอยู่บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี 3 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุรักษาหายแล้วเช่นกัน โดยซื้อกลอยดิบมาจากรถเร่ที่มาขายในหมู่บ้าน


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ช่วงนี้ประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จะมีประเพณีบุญข้าวสาก ซึ่งจะนำกลอยมาไหว้บรรพบุรุษ หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารที่มีกลอยเป็นส่วนผสม ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี จึงได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อยู่ในเดือนสิงหาคมจะมีกลอยออกดอกมาจำนวนมาก และมีสารไดออสคอรีน (Dioscrine)


พิษชนิดนี้จะมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ใจสั่น วิงเวียน คันบริเวณคอ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย รู้สึกหายใจอึดอัดคล้ายจะเป็นลม หากรับประทานมาก พิษจะกดระบบทางเดินหายใจ หายใจลำบาก และเสียชีวิตได้


ขอฝากถึงประชาชนที่อยู่ใน จ.ขอนแก่น หรือ จังหวัดใกล้เคียง ที่มีประเพณีบุญข้าวสากเดือน 10 ที่นำกลอยมาเป็นส่วนผสมของอาหาร หรือนำกลอยมาปรุงเป็นอาหาร จึงขอฝากไว้ว่ากลอย นั้นซ่อนพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หากเป็นไปได้ขอให้ใช้กลอยประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษเท่านั้น ส่วนจะนำมารับประทานขอให้รับประทานข้าวกระยาสารทอย่างเดียว


อย่างไรก็ตามสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม.ทุกคนทุกหมู่บ้าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่ เฝ้าระวังการจำหน่ายกลอย รถเร่จำหน่ายกลอย เฝ้าระวังการเกิดโรคดังกล่าว ให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้งดรับประทานกลอยทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องทุกวันๆละ 2 ครั้ง และสำรวจการจำหน่ายกลอยสด และกลอยแปรรูปในตลาดสดเทศบาล ต.มัญจาคีรี และขอความร่วมมือให้เลิกจำหน่าย

Shares:
QR Code :
QR Code