กระทรวงแรงงาน นำทีมต่อต้านใช้แรงงานเด็ก

ที่มา : มติชน


กระทรวงแรงงาน นำทีมต่อต้านใช้แรงงานเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน นำทีมต่อต้านใช้แรงงานเด็ก เผยสถานการณ์การในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี 2561 จากนั้นเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่จะเป็นภาคีสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี 2561 ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติที่จะเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กุมภาพันธ์ 2562


พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ตั้งแต่ปี 2544 โดยให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วต้องดำเนินมาตรการโดยทันทีและอย่างได้ผล เพื่อให้บรรลุซึ่งการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคี จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ 2558-2563 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 ของประเทศ


"จากรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี 2559 จัดทำโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการะบุว่า สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยประเมินว่า "มีความสำเร็จมาก" (Significant Advancement) แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งกระทรวงแรงงานมีนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อแสดงพลังในการต่อสู้เพื่อให้ลูกจ้างเด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทุกประการ" พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ